HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 032.

Dátum 1731. június
Jelleg

15 old. latin, eredeti aláírás, pecsét.

Szöveg

„Conscriptio” melyet Ternyey János számtiszt készített. – Összeírás úrbéres adatokkal és a subditusok névsorával.
Pocsaj:
Szabad költözésű jobbágyok. – Házak száma. – Igaerő (ló, tehén). – Juh, kecske, sertés és méh-állomány. – Földközösség; a határ nincs telkek szerint kimérve, évente újra osztják. – Taxa és évi 12 nap robot. – A földesúri bormérés és mészárszék bérleti feltételei. – Gabona-kilenced. – Elpusztult szőlőhegy. – Hídvám a Berettyón, borméréssel, árendába adva. – Kis földesúri rét; szekér szénában. – A pocsaji kastély romjai.
Hosszupályi:
Postarum magister, két jobbágytelek tartozékait élvezi. – Taxa, 12 nap robot. – Gabona-kilenced és dézsma a földesúrnak. – Földesúri téglából épült vendégfogadó és száraz malom: árendába adva. – Az educillatiot a parasztok megváltják. – Csonkahalom nevű vendégfogadó, árendába adva. – Földesúri halászhelyek. – Erdő, melyet kivágtak s most kezd nőni.
Kis-Fejértó:
A puszta szántóit és rétjeit bérlik.
Kakad:
Kis földesúri erdő; makkoltatás. – Földesúri száraz malom. – Nádból és fonásra való vesszőből is tizedet adnak.
Sárfő paredium:
Szántóit és rétjeit bérlik.
Gr. Gottfried Dietrichsteinnek adományozott javak. Pocsaji uradalom.
(Bihar m.): Pocsay medietas – Hosszu Pali portio (portio) – Kis Fejer Tó praedium – Kakad – Sárfő praedium

Tartalomgazda