DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Mérey család (Q 247) • 49225

DL-DF 49225
Keltezés 1279-06-15
Kiadó LÁSZLÓ 4 KIRÁLY
Régi jelzet Q 247 / 6
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Mérey család (Q 247)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta László király Iharus fiának: Gergely comesnek személyesen előadott kérésére átírja és megerősíti saját, 1276. március 22-én kelt pátens oklevelét (lásd Borsa SMM 23. [1992] 8/9 sz.). Amikor atyja: István király meghalt és mint kiskorú a születés rendje szerint (ordine geniture) trónra lépett és követte őt, arra érdemeseknek és másoknak birtokokat adományozott, majd 1279-ben Szent Iván (ünnepének) 22. napján (júl. 15.) már nagykorúan (in etate legitima) az ország minden lakójával gyűlést (congregationem generalem) tartott, és a bárókkal, az előkelőkkel (proceribus) és nemeseivel tárgyalt, a bárók és az ország nemeseivel együtt egyes adományokat visszavont. Miután Gergely comes részére a somogyi vár Kara nevű földjének adományozásáról szóló pátens oklevelét megvizsgálták, figyelembe véve a comesnek az ország különböző ügyeiben teljesített érdemes szolgálatait, különösen pedig a cseh király elestekor a királyi zászló alatt vívott harcát, előző adományát megújítva megerősíti. Kelt Miklós mester alkancellár keze által. - Keltezés Borsa SMM 23. [1992]: 1279. július 15. után. - Rongált hártyán, függőpecsét selyemzsinórjával. (Mérey cs. lt. 6. sz. - No 2 et B.) Reg. Arp. 2992. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 8/11.

Tartalomgazda