DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Mérey család (Q 247) • 49226

DL-DF 49226
Keltezés 1283-07-06
Kiadó FEHÉRVÁRI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 247 / 7
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Mérey család (Q 247)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta (in oct. Petri et Pauli). A fehérvári egyház bizonyítja, hogy egyfelől Chepanus fia: Lőrinc mester, másfelől Iharus fia: Gergely comes egy Tul villa-beli telek (fundus curie) miatt a király előtt indított perben a béke kedvéért úgy egyeztek meg, hogy Lőrinc mester a somogyi konvent privilégiumára, a közeli rokonságra (propter proximitatem consanguineitatis) és Gergely comes kérésére békésen átengedi azt neki és örököseinek; Gergely comes viszont a jövőben e telken és szőlőkön kívül Tul földből és haszonvételeiből sem királyi adomány, sem az ottani népektől történő vásárlás, sem más módon (aliqua alia occasione) nem tarthat igényt (sibi poterit vendicare). - Hártyán, hátlapon pecsételés nyomával. (Mérey cs. lt. 7. sz. - Régi jelzet nélkül.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 9/12.

Tartalomgazda