DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Mérey család (Q 247) • 49224

DL-DF 49224
Keltezés 1276-04-12
Kiadó FEHÉRVÁRI KONVENT (KER)
Régi jelzet Q 247 / 5
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Mérey család (Q 247)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta (in oct. pasce). A fehérvári ispotályos ház (domus hospitalis de Alba) konventje bizonyítja, hogy megjelentek előttük Arnoldus fia: Adrianus a maga és fehérvári Rubynus fia: János nevében egy részről, másrészről pedig Lyula villa-beli Jakab fia: András a maga és a villa minden népe nevében (pro universis populis eiusdem ville). András bejelentette, hogy Nemnog fia: Benedek néhai fehérvári polgár birtokát, amelyet ő és falubeliei elfoglalva tartanak, és amely miatt Adrianus és János a király előtt pert indítottak (movebat questionem), fogott bírák határozata (arbitrium) alapján örökre és visszavonhatatlanul visszaadták nekik. - A birtok leírása: vineas ab oriente in tribus locis; fenetum trium falcastrorum iuxta ipsam villam Lyula et terram septem iugerum arabilem, cuius quatuor iugera iuxta quandam ulmum existant; terra vero secus ipsum fenetum ab occidente sita sunt(!) et quendam fundum unius curie inter situs curiarum Jacobi filii Tyburcii et Petri dicti Kerche in ipsa villa Lyula existentem, in quo Tekus servus ipsius Benedicti residebat. - Hártyán, hártyaszalagon függő ovális pecséttel. (Mérey cs. lt. 5. sz. - No 1 et 4A.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 8/10.

Tartalomgazda