DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311) • 8456

DL-DF 8456
Keltezés 1399-06-17
Kiadó SOMOGY MEGYE
Régi jelzet Q 311 / 1544 83
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
Fennmaradási forma Átírás 1399
Regeszta (III. p. Viti et Modesti) Somogyvár (Somoguar). Chernel fia: István mester somogyi alispán és a szolgabírák a somogyi konventhez. Lindwa-i néhai János bán fiai: István és János meg ugyanottani István fia: László nevében előadták, hogy Illés fehérvári kanonok az elmúlt évben - Jancho, Decha (d.) Pál, Pethe (d.) Pál, Miklós falubíró, Soldus Sebestyén, Lőrinc szabó, Horvath János, Barla falubíró, Ayakas (d.) Miklós, Iwan/Pan fia: Balázs, Mihály varga/szabó, Kybano/ Gyliano kovács, Wegh/Vegh (d.) Márton, András villicus, Lőrinc szabó, Geges/Gegesk, Balask, Hodroh (d.) Miklós, Tót (Sclaus) István, Tamás varga, Keresse (d.) Jakab és Vörös (rufus) Péter - az egyház Belawara/Belawar-i, Chetertekhel-i, Eghazasheresnye/ Eghazazhereznye-i és Sykwa/Sikwa-i jobbágyaival fegyveresen Felretheresnye-i birtokukra törve a jobbágyok 200 barmát (pecodes!), 300 juhát és Márton itteni officiális 40 aranyforint értékű lovát elhajtották. Ezen kívül Lukács mester szintén fehérvári kanonok Antal-napon (jan. 17.) ugyanezekkel a jobbágyokkal hasonlóképpen fegyveresen Felretheresny birtokra törtek, azt felgyújtották és teljesen elpusztították (desolari fecissent) három familiáriusukat - Péter fiát: Jánost, Tót (Sclavum) és Andrást - megverték és megsebesítették, az említett Márton officiálist napról-napra halálosan megfenyegették a három familiáris kárára (preiudicium et dampnum). Kérik tehát a konventet, küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek jelenlétében Ezpethe-i Fülöp fia: László, ugyanottani Illés, BesenewZenthmarton/Besseneuzenthmarton-i Dénes fia: Benedek, Inakod-i János és László kijelölt megyei emberek egyike tudja meg az igazságot, amit írjanak meg nekik. Átírta a somogyi konvent 1399. június 21-én kelt jelentésében. (NRA 1544-83.) - A / jel utáni névvariánsok az 589. sz. alatti oklevélből valók. Kivonat: ZsO I. 5922.- Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 31 (2000) 584. sz.

Tartalomgazda