DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Perényi család (Q 148) • 71133

DL-DF 71133
Keltezés 1514-04-13
Kiadó ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet Q 148 / 517
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Perényi család (Q 148)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta Buda. Ulászló király Hungarie et Bohemie etc) ítéletlevele. A virágvasárnap utáni kedden (ápr. 11.) Bellyen-i Albert királyi személynöki ítélőmester és Cheb-i Pogan Zsigmond királyi zászlótartó és személynökszéki bírósági esküdt bemutatták Ulászló király 1513. november 4-én kelt oklevelét, és előadták, hogy a királyi parancs szerint kiszállva a peres felek: Saswar-i Weres György, Gergely és Benedek, Saswar-i János, Fanchyka-i Ferenc és Máté, Wyhel-i Boldizsár, Palagh-i László, Werbewcz-i Ferenc, valamint Peren-i Gábor hozzájárulásával az Wgocha megyei székhelyre Saswar-ra a Luca utáni csütörtökre (dec. 15.) tűzték ki a tárgyalást, amikor Fanchyka-i Máté Komlos-i Mihály nevében előadta, hogy amikor 1512 karácsonya táján Peren-i Gábor a Mármarosmegye (Maromorusiensis) által megszavazott hadakozó pénz behajtására Komlossy Mihályt, mint a megye alispánját és Waynak-i Jancho (dictus) János szolgabírót kiküldte és meghagyta nekik a Dolha-i nemesek Zaghnya nevű birtokának elpusztítását, azt mint a törvénnyel ellenkezőt megtagadták, amiért Peren Gábor Komlossy Mihályt elfogatta, majd eskü mellett szabadon bocsájtotta, de ismét elfogadta, mire Peren-i Gábor nevében Darocz-i Márton előadta, hogy amikor Komlossy Mihály Budára (Budam) akart menni, Peren-i Gábor 290 forintot adott neki azzal, hogy 150 forintot adjon át az egri (Agriensis) gabonából való dézsmabérlet fejében, 140 forintért pedig bizonyos dolgokat vásároljon neki Budán, és amikor hazatért, elszámoláskor azt állította, hogy a teljes összeget átadta a dézsmabérletért, de a nyugtatólevelet felmutatni nem tudta, azért Peren-i Gábor megeskette Komlosy Mihályt, hogy bírósága elé áll, de esküjét nem tartotta be - a következő szombaton Fanchyka-i Máté Komlosy Mihály nevében előadta, hogy Peren-i Gábor csak 287 forintot adott Mihálynak, amit átadott a dézsmabérletért, és erre Peren-i Gábor esküjét kívánta, amit azonban az nem fogadott el, és Mihály esküjét kívánta - azért a két kiküldött bíró az ügyet felterjesztette a király elé, aki úgy ítél, hogy miután Peren-i Gábor ügyvédje: Mykola-i Gergely deák ura előbbi kívánságát fenntartotta - Mihály György ünnepe 20. napján a Lelez-i konvent előtt tegyen esküt arra, hogy csak 280 forintot kapott Peren-i Gábortól, s ugyanakkor a kettős fogsága ügyében más oklevéllel intézkedett. Datum tertio die termini prenotati (feria tertia proxima post dominicam Ramispalmarum) anno Domini millesimo quingentesimo decimo quarto. Eredeti, papíron, hátlapján zárópecsét nyoma – Regeszta forrása: OL regeszta (FNA, Borsa)

Tartalomgazda