DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Hunyadi család (Q 234) • 37818

DL-DF 37818
Keltezés 1507-08-20
Kiadó SZENTGYÖRGYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ
SZENTGYÖRGYI PÉTER ERDÉLYI VAJDA
Régi jelzet Q 234 / 233
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Hunyadi család (Q 234)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta Szentgyörgyi és Bazini Péter gróf országbíró a váradhegyfoki káptalanhoz. Frangepán Beatrix, Corvin János liptói herceg, dalmát, horvát, szlavon bán özvegye nevében jelentették előtte, hogy márc.21. körül Naghlwche-i Doczy Ferenc a Zarand megyei Janoshaza nevű birtokáról kiküldött jobbágyokkal, Erdewheghy János és Erdewheghy László, Kereky-i Hwzal László, Hewse Lőrinc, Zenthamas-i János, Kereky-i Hwzal Tamás, László és Lőrinc, Cholthy Benedek, Cholthy János, Miklós és Balázs, Solyom Vince, Hegedews Orbán, Erews András, Jancho László, Erdely Benedek, Fekethe János, Zanka Tamás, Nagh János, Zabo Tamás, Hegy Pál, Erews István, Olah György, Balogh Lőrinc, Genoczy János, Madaras Ferenc, Santha Gergely, Mondolay Ambrus, Ros Imre, Solyom Bernát, Erdewaly Miklós, Boyka János, Phylep István, Makray György Chenthe-ről, Bernolthy Symon László, Bernolthy Mariany Mihály és Dyak Pál fegyveres embereikkel Beatrix hercegnő Symand nevű városára és Morocz, Kawas, Faydas, Kebermes és Lewkeshaza nevű Zarand megyei birtokara törtek, ott több embert megöltek, egyeseket megsebesítettek, másokat elhurcoltak, tisztességes asszonyokat megvertek, az Isten házát megszentségtelenítették, a lakóházakat felforgatták, minden ingó vagyont elvittek, állatjaikat elhajtották, miáltal 25.000 Ft-nyi kárt okoztak. Felkéri a káptalant emberének kiküldésére, akinek a jelenlétében a királyi ember tartson a fenti ügyben vizsgálatot. - Kijelölt királyi emberek: Gywlawarsan-i Thalas András, Gywlwarsan-i Fyntha Máthé, Kyraly Mátyás, Symandy András, Gyarak-i Fyldeaky Ferenc - Papír - Z.p. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda