DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Mérey család (Q 247) • 49223

DL-DF 49223
Keltezés 1276-03-22
Kiadó LÁSZLÓ 4 KIRÁLY
Régi jelzet Q 247 / 4
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Mérey család (Q 247)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta (in Judica) Noak vár mellett. László király előadja, hogy Iharus fia: Gergely comes kérte a somogyi királyi vár Kara villa-ban fekvő földdarabjának, mely az ő örökölt földjének közvetlen szomszédságában fekszik, részére történő adományozását. Minthogy a föld minősége és mennyisége nem volt ismeretes előtte, megparancsolta a somogyi konventnek, hogy küldjenek ki egy tekintélyes (honestus) férfit tanúbizonyságul, akinek jelenlétében Vztupan-i Dénes királyi ember vizsgálja meg (inspiceri), hogy a föld lakatlan-e, s ha igen és nincs ellentmondás, levélben tegyen jelentést (intimaret). A konvent keltezetlen válaszát átírja (lásd Borsa SMM 23. [1992] 7/8 sz.). Minthogy Gergely comes mindig hűséges szolgálatokat tett neki, s a jövőben is képes erre, a földet örökre és visszavonhatatlanul neki, örököseinek és azok utódainak adományozza. Ha az oklevelet újra bemutatják, privilégiumot fog számára engedélyezni. - Hártyán, hátlapján rányomott pecsét nyoma. (Mérey cs. lt. 4. sz. - No 1 et A.) - Átírta IV. László király 1279-i privilégiumában. DL 49225. - Reg. Arp. 2698. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 8/9.

Tartalomgazda