DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Abaffy család (Q 209) • 94916

DL-DF 94916
Keltezés 1379-01-21
Kiadó EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 209 / 12
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Abaffy család (Q 209)
Fennmaradási forma Átírás 1464
Megjegyzés Kékcédulán 9999 1342-1370
Regeszta (in Agnetis). Az egri káptalan Lajos királynak hozzá intézett - Kyshanwa-i Miklós fia: Ferenc, valamint szintén Kishanwa-i Lénárd fia: László által előtte felmutatott - 1379. január 3-án kelt mandátumára (lásd Ila Bálint-Borsa Iván, Abaffy 10. sz.) kiküldte János mester kanonokot, aki Korod-i György királyi emberrel együtt vízkereszt nyolcadát követő kedden (jan. 18.) a mandátumban megjelölt Kyshanwa, másként Myklosfalwa birtokban a nevezett Ferenc részének a megölt Lénárd fiai birtoka felé eső fele részét az összes tartozékával Lénárd fiainak átadta (cum locis sessionalibus, patronatu ecclesie Sancti Nicolai confessoris in eadem fundatae, terris arabilibus, pratis, silvis, nemoribus... ac cum medietate molendini in fluvio Sayo, necnon una terrae particulae Arus et quibusdam terrarum iugeribus a parte terre Dyenesfelde nuncupatae adiacentibus excepta terra [Elekus]felde nuncupata) az alábbi határokkal: prima meta incipit a parte orientali iuxta fluvium Holthsayo, unde per parvum spatium tendendo venit ad dictum fluvium Sayo, quem pertranseundo iungit prefatum molendinum partium in eodem fluvio habitum constructum, quod quidem molendinum per medium transeundo et [ad plagam occidentalem eundo] venit ad unum lacum Weresthow nominatum ipsumque lacum pertranseundo et ad dictam plagam occidentalem in quodam prato pergendo accedit ad unam metam terream per ipsos de novo erectam, [de qua] in eodem currendo venit ad aliam novam metam terream in eodem prato existentem; abinde ad eandem plagam currendo et in villam dictam Kyshanwa intrando venit ad tertiam metam terream in platea dicte ville per ipsos de novo erectam, unde adhuc ad eandem plagam occidentalem per continuas metas terreas in terris arabilibus per eos positas et erectas pergendo venit ad quendam monticulam Hyztak nominatum, in cuius summitate novam metam terream erexissent; unde ad plagam septentrionalem girando et per bercz ipsius montis transeundo venit stratam publicam(!), quam pertranseundo iungit arborem iliceam, meta terrea circumfossam, abindeque in dicta via versus plagam occidentalem(?) eundo accedit unam metam terream iuxta quandam semitam de novo cumulatam, in qua quidem semita per silvam transeundo pervenit ad unam stratam publicam in villam Zeech nominatam ducentem, ubi relicta ipsa semita per praefatam viam in dicta silva ad prescriptam plagam occidentalem transeundo iungit unam novam metam terream iuxta metas terre filiorum Dionisii existentem et ibi terminatur. Átírta az egri káptalan 1464. szeptember 29. körül kelt privilégiumában. - A foltos, kopott és gyűrött oklevélről készült fénykép nehezen olvasható, segítséget adott a Hanvay-levéltárban fennmaradt XVIII. századi másolat. DL 56907. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Ila Bálint-Borsa Iván): Abaffy 11. sz.

Tartalomgazda