DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Abaffy család (Q 209) • 94916

DL-DF 94916
Keltezés 1379-01-03
Kiadó LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 209 / 12
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Abaffy család (Q 209)
Fennmaradási forma Átírás 1379
Megjegyzés Kékcédulán 9999 1378-82
Regeszta (3. die circumcis. Domini) Dios Györ. Lajos király a Gömör megyei Kyshanwa-i Miklós fiának: Ferencnek, aki véletlenségből megölte a szintén Kyshanwa-i Domokos fiát: Lénárdot, és fejének váltságdíjául a megölt Lénárd gyermekeinek: Péternek, Lászlónak és Miklósnak a Gömör megyei Kyshanwa birtokban levő részét akarta átengedni, mert másképp nem tudtak megegyezni, ez ellen azonban a legközelebbi osztályos vérrokon atyafiai (proximi sui consanguinei in proxima divisionali linea cum eodem existentes) tiltakoztak, megengedi, hogy az ország régi szokásához híven birtokrészét fejének megváltásáért a megölt egyén fiainak átengedje, nem lévén ennek akadálya a nevezett rokonainak tiltakozása; s egyben elrendeli az egri káptalannak, hogy a birtokrésznek a megölt fiai részére történő iktatásához küldje ki hites emberét. - Kijelölt királyi emberek: Korod-i Miklós fia: György, Hegy-i István fia: Márk, ugyanezen István másik fia: Mátyás, (a név hiányzik) fia: Bálint és Hangon-i Gergely fia: Tamás. [1] Átírta az egri káptalan 1379. január 21-én kelt privilégiumában. [1] Az oklevél szövege a meglevő fényképen csak részben és nehezen olvasható. Segítségül szolgált a Hanvay-levéltárban található XVIII. századi gyenge másolat (DL 56907.). - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Ila Bálint-Borsa Iván): Abaffy 10. sz.

Tartalomgazda