DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Abaffy család (Q 209) • 94917

DL-DF 94917
Keltezés 1464-04-30
Kiadó EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 209 / 13
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Abaffy család (Q 209)
Fennmaradási forma Átírás 1465
Regeszta (16. die dom. p. Thib. et Valeriani). Az egri káptalan bizonyítja, hogy Palocz-i László comes országbíró 1464. március 14-én kelt levelére (lásd Ila Bálint-Borsa Iván, Abaffy 28. sz.) Sayonempthy-i Beken Tamás királyi ember, Imre pap, a Máté apostol-oltár rektora, káptalani küldött és a szomszédok jelenlétében a Tiburcius- és Valerianus-nap után következő vasárnapon (ápr. 15.) a felsorolt birtokokban és prédiumokban az iktatást ellentmondás nélkül végrehajtotta. A megjelent szomszédok: Zenthkyral-i Gergely, Zenthkyral-i Boon Tamás, Miklós és másik Boon Tamás, Zenthkyral-i Perkes Vince, Lewrynczfalwa-i Beken András, Sayonempthy-i Wgfy János, Belei Tamás, Pelbárt fia: Bálint, Fodorhaza-i Miklós, Cherney-i Tamás, Bolk-i Lukács. Kelt Hethy-i Benedek kánonjogi doktor, lector és kanonok keze által. - Méltóságsor: Lukács nagyprépost (preposito kathedrali), Naghmyhal-i András éneklő-, Thyma-i Antal őrkanonok, Tamás székesegyházi főesperes, Zyrma-i Miklós, az egyház oldalához épített Szűz Mária-kápolna prépostja, Pazthoh-i István, a Szent Péter-egyház prépostja, János Pankotha-i, István Patha-i, Kálmán Tharczafew-i, Ambrus Zabolch-i, Balázs Hewes-i és Imre Vng-i főesperes; Mátyás magyar király, Zeech-i Dénes esztergomi, Kyswarda-i István kalocsai érsek, Hedrehwara-i László egri püspök. Átírta I. Mátyás király 1465. június 5-én kelt oklevelében. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Ila Bálint-Borsa Iván): Abaffy 29. sz.

Tartalomgazda