DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84791

DL-DF 84791
Keltezés 1363-03-20
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 1 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta secunda feria post dominicam Judica. Péter prépost és a Lelez-i Szent Kereszt konvent bizonyítja, hogy előtte Kosuh-i András fia: Jakab, Egyed fiainak: Istvánnak és Petheu-nek, meg János fiainak: Simonnak és Beke-nek azért, mivel ezek őt sok nehéz helyzetében, különösen pedig birtokjogai visszaszerzésében pénzzel és egyéb hasznos dolgokkal támogatták, elengedi azt az összeget, melyet rajtuk Kelechun, Kyskosuh, Halam és Kamar birtokokban levő birtokjogaik visszaszerzésére fordított pénzből, mint rájuk eső részt, rajtuk követelhetett volna és egyben megengedi, hogy a nevezett birtokokban levő jogaikat szabadon és minden ellentmondás nélkül élvezzék, fenntartván mégis Simon fia: Péter fiainak, János fia: András fiainak és Tomppa (dictus) Miklós fiainak Keryz-i nemeseknek a jogait. Hártyán, hátlapján rányomott pecsét helyével. – Regeszta forrása: OL regeszta (Muzsnainé)

Tartalomgazda