DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84792

DL-DF 84792
Keltezés 1367-07-15
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 1 26
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta in festo divisionis apostolorum. János prépost és a Leez-i Szent Kereszt konvent bizonyítja, hogy előtte Cordos (dictus) István fiai: Miklós és János, meg e Miklós fia: István, mind Bozyta-i nemesek részben annak a megjutalmazására, hogy édes nőtestvérük (nobilis puelle sororis ipsorum uterine) Abaúj vármegyei (Abawyuariensi) és idegenek kezén levő Bozyta birtokukat Abaúj megye és Sarus megye nemeseinek részére Cassa városban tartott nádori közgyűlésen jogi úton visszaszerezte és ismét birtokukba juttatta, részben testvéri szeretetből, részben végül leánynegyed kielégítésére édes nővérüknek engedték át örök jogon és általa férjének, Kerezken-i Miklós fia: Egyednek Cseb birtokukban levő 15 egész kúriájukat vagy sessiójukat (quindecim integras curias seu sessiones more aliarum curiarum in eadem possessione observandas cum terris arabilibus et campestribus, silvis...), kivévén mégis Mátyás fia: Lőrinc részét, melyet még nagyatyjuk, illetve atyjuk adományozott neki. Vállalták a birtokban tartást, ha nem tudnák ezt megtenni, akkor Bozyta birtokukból teljesen egyenlő értékű részt engednek át, ha ezt sem tennék, akkor mint párbajban vesztesek büntettessenek, végül meg akarják ezt az adományt a nevezett Bozyta-i nemesek Lajos királlyal is erősíttetni. Hártyán, ép függő pecséttel. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila), Borsa

Tartalomgazda