DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84790

DL-DF 84790
Keltezés 1360-11-09
Kiadó KONT MIKLÓS NÁDOR
Régi jelzet Q 166 / 1 24
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta ”prope civitatem Cassensem” - octavo die congregationis nostre (t. i. feria secunda post omnium sanctorum). Konth Miklós nádor (Hungarie) és a kunok (Cumanorum) bírája ítéletlevele Ful Ida-i Chyrke (Churke) (dictus) Tamás fia: Péter felperes által Abaujvár (Abawyuariensis) és Sarus megyék részére Kassa mellett november 2-án tartott nádori közgyűlésen Ruzka-i Benedek fia: Isep (Iseep) mester, alperes ellen indított keresetében. A felperes keresetének tárgyára és indokolására bemutatta az egri (Agriensis) káptalan 1324. október 21-i kiadványát, amely szerint Churke (dictus) István fiai: Tamás, Miklós és János a káptalan előtt azért, mert bár a Fülöp nádor előtt kötött megegyezésben erre kötelezték magukat, Ruzka-i Benedek fia: Iseep mestert a Zeplak-i apáttal szemben nem tudták megtartani Vrsi (Vruzy) falu birtokában, átengedték Isepnek a Wyuar megyei FulIda birtokuknak a különben értékesebb Vrsi birtoknál kétszer nagyobb, IsepZemse felé eső részét egy malom telkével (cum uno fundo molendini) az Ida folyón azzal a biztosítékkal, hogy ha a nevezett Churke (dictus) István fiai, vagy azok utódai valaha is vissza tudnák állítani Isepnek, illetve utódainak Vrsy birtokot, akkor ez vagy utódia hasonlóképpen kötelesek visszaadni Fullda nekik most átengedett részét. Mivel a felperes, most a Zeplak-i apáttól visszaállította Isepnek Vruzy birtokot teljes jogon, a megállapodás értelmében kéri, hogy Ispe is adja vissza neki FulIda fenti részét. Az országbíró, miután a bemutatott iratokból megállapította, hogy Vruzy földért Fullda nevezett részét a felperes Tamás fia: Péter ősei adták át Isepnek, s így e rész, miután a felperes Vruzy-t visszaállította Isepnek, most már őt, Pétert illeti meg, a visszaadást megítélve elrendeli, hogy Nemze (dictus) Miklós mester ”aule regie militem, ad exequenda iura regilia et regnicolarum per regiam maiestatem in universis regni congregationes per nos celebratas deputatum” és Morosy-i Péter királyi ember Demeter presbiter, a fehérvári káptalan (Albensis) hites személye jelenlétében, e Demetert ”Petrus canoni cus dicte ecclesie Albensis per ipsum capitulum ad exquenda opportuna negotia dictarum congregationum destinatus” küldte ki, Vruzy birtokot állítsák vissza az alperesnek, FulIda nevezett részét pedig adják vissza a felperesnek. A királyi ember és a hites személy, valamint a Nemze (dictus) Miklós által kiküldött Tamás famulus jelentették, hogy ők a szomszédok, különösen Wylman királyi népei (populis regalibus de Wylman) jelenlétében Vruzy terrat az alábbi határokkal visszaadták Isep mesternek: prima meta inciperet in fluvio Harnad infra quolddam pratum Luchycha vocatum, indeque per directum cursum a parte orientali eundo intraret in fluvium Garadna nominatum sure locum cuiusdam portus seu transitus dicti fluvii, ubi transiret dictum fluvium Garadna et per eandem plagam orientalem pergendo iret ad quandem arborem pomi, de qua per modicum spatium eundo directe intraret in fluvium Tarcha nominatum, ibique transeundo ipsum fluvium Tarcha veniret ad locum siccum meatus cuiusdam aque, per quem tantummodo tempore pluvie aqua flueret, per ispumque meatum seu cursum dicte aque supra ad partem meridionalem directe eundo perveniret ad quoandam pontem in eodem cursu seu meato dicte aque habitum, videlivet in magna via, que duceret de Ruzka in Wilman, ibique transeundo dictum cursum seu meatum aque, eundoque in modico spacio ad partem meridonalem veniret ad quandam antiquam viam, per quam directe ad plagam orientis procedendo veniret ad unam magnam viam, in cuius angulo esset unus lapis positus pro meta separante dictam serram Vruzy a terris ville Vilman prenotate, ex alia autem parte dicte terre Vruzy vocatie, a parte videlicet aquilonis ipsa terrea esset commetanea possessioni dicti magistri Isep Ruzka nominate; Vruzy igy történt statuciója után FulIda birtok szóban forgó részébe vezették be a régi határok mellett a felperest. Az országbíró a jelentés tudomásulvétele után örök jogon véglegesen a két fél birtokába adja át a nevezett földeket és erről a felperes Péternek oklevelét kiadja. Hártyán, függő pecsétje leszakadt. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda