DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84789

DL-DF 84789
Keltezés 1358-08-12
Kiadó SZÉCSI MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 166 / 1 23
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta Wisegrad. duodecimo die octavarum Jacobi. Zeech-i Miklós comes, Lajos király (Hungarie) országbírája s Turuch megye comese ítéletlevele Kordos (dictus) István fia: János felperes és ”Litteratus” Lőrinc alperes között Cheb lakatlan birtok s Bozytha falu, még vámja felének György fia: Demeter királyi ember, meg Mihály mester, as Jazow-i konvent notáriusa, hites személy által a felperes részére történt statuciója alkalmával az alperes által az ő Cheb-i részére vonatkozólag a Jazou-i konvent előtt nyilvánított ellentmondás miatt keletkezett perben. A per böjtközép nyolcadán (márc.14.) kezdődött, amikor Lőrinc deák nevében Pál fia: András a Jazow-i konvent ügyvédvalló levelével kérte, hogy bizonyítékai bemutatására új határnap tűzessék ki, ami meg is történt és Szent György nyolcadán (máj. 1.), a felperes képviselője: Kapulna-i Miklós ama felszólítására, hogy az alperes adja elő ellentmondásának okát és bizonyítsa, az alperes személyesen mutatta be a Jazou-i konvent 1354-ben (okt. 6.-án) kelt privilégiumát, mely átírásban tartalmazta ugyan ezen konvent 1342-i (júl. 22.) kiadványát, továbbá szintén e konvent egy 1348-ban (nov. 25.-én) kelt pátens oklevelét, melyekből kitűnt (az itt tartalmilag átírt oklevelek kivonatait a teljes szövegekből l. a 38. és 37. számok alatt), hogy az alperes Cheb-nek az általa eltiltott részét Bozytha-i Kordus (dictus) Miklós fiaitól: Istvántól és Miklóstól, meg ez István fiaitól: Miklóstól és Istvántól nyerte adományban s őt a porció birtokába a Jazou-i konvent hites embere jelenlétében be is iktatták. Miután az alperes jogát a letiltott részhez a bemutatott oklevelek alapján mind a felperes, illetve képviselője, mind az országbíró és bírósága elismerte, illetve megállapította, az országbíró elrendelte, hogy a Jazou-i konvent hites embere s Darouch-i (Darach-i) Demeter felperesi, meg Rakacha-i (János fia: ) Benedek alperesi kriályi emberek a Jazou-i konventnek az alperes által bemutatott statuciós oklevele alapján a helyszínén tartsanak határjárást s ha a letiltott terület egy ekényi, annak birtokába vezessék be az alperest, ha több, a többletet adják vissza a felperesnek, ha kevesebb, egészítsék ki a felperes részéből. A konvent jelentését Szent Jakab nyolcadján (aug. 1.) az alperes mutatta be, melyből megállapítást nyert, hogy a nevezett királyi emberek Frigyes frater konventi priorral, hites személlyel, Sanck fia: Gergely, Jakab fia: András, Domonkos fia: László, Tivadar fia: János Laanch-i nemesek, egy másik Lanch-i Konrád officiálisa: Péter, Hym-i Zeuke és ”Magnus” Pál a nevezett Pozytha-i István fia: János famulusa és officiálisa, szomszédok jelenlétében a Cheb helységben, eltiltott részt egy királyi mértékű ekére becsülték s így annak birtokába az alábbi határokkal minden ellentmondás nélkül beiktatták az alperes Lőrincet: prima meta inciperet a metis possessionis Sadan de una magna via in uno Berch existentis et relicta ipsa via versus occidentem precedendo sub una arbore querci metam terream erexissent, deinde directe ad eandem plagam procedendo in finibus terrarum arabilium unam metam terream erexissent, in qua Surculus querci haberetur, dehinc ad unum Berch versus dictam plagam occidentalem prepedendo sub una arbore querci metam terream erexissent, de qua descendens per terras arabiles directe versus plagam occidentalem ad unum fontem superiorem in fine sessionibus existentim, quem pro meta dimisissent, de ipso fonte directe caderet ad rivulum, qui ipsam possessionem Cheb per medium divideret et per metaum ipsius rivuli infra descendendo saliret extra ad unam metam terream noviter erectam, de qua directe per terras arabiles versus Laanch currendo unam metam terream erexissent, de qua reflectendo versus orientalem et per certas metas terreas et antiquas nobilium de Lanch supradictorum currendo usque ad metas possessionis Heym pervenissent, de qua versus partem meridionalem ad predictas metas possessionis Sadan reflectendo in predicta via in predicto Berch existentis currendo ad priorem metam noviter erectam pervenissent et ibi terminarentur. A jelentés megismerése után az országbíró és a bíróságában ülő előkelők Cheb-nek határjárt egy ekényi részét, a fent leírt határok mellett örök jogon az alperes Lőrincnek ítélték oda és az ítéletet e privilégiumba foglalva neki jogai nayobb biztosítására kiadták. Hártyán, ép függőpecséttel. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila, Borsa)

Tartalomgazda