DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9) • 39190

DL-DF 39190
Keltezés 1353-01-22
Kiadó BUDAI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 9 / 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta in festo b. Vincentii mart. A budai káptalan jelenti Lajos királynak, hogy megkapta Tamás comes országbíró ítéletlevelét, melynek értelmében Boya-i Istvánnal, a bozóki prépost részére adott királyi emberrel és Péter literatussal, a pilisi apát részére adott királyi emberrel Péter és Mihály mestereket, kanonoktársait adta, akik nov. 25-én kiszálltak a két Moroth birtokhoz és ott a bozóki prépost és a pilisi apát személyesen megjelenvén, a szomszédok meghívása mellett, az országbíró oklevelében is kijelölt határok szerint (helyrajzi elnevezések: villa Maroth, rivulus Veprech, terra comitis Ruh et ...gud filii Leustachii, terra prepositi de Bozok, pratum prepositi de Bozok, quedam sallix, amelyet a pilisi apát kivágatott, meta per Gekmerium apothecarium tempore, quo ipsam terram sertabat, erecta, via, que ducit ad villam Magyarad, arbor pomi, que per abbatem de Pylys evulsa fuisset, vallis Machkasweulgh), mert nem tudtak megegyezni és a kiküldöttek nem tudták megállapítani, hogy kinek a részén van az igazság, az ügy eldöntését az országbíróra bízták. Eredeti, papír. Záró pecsét töredékesen. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda