DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9) • 39189

DL-DF 39189
Keltezés 1353-01-19
Kiadó TAMÁS ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 9 / 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta Bude – duodecimo die termini prenotati. Tamás comes országbíró és Turuch-i ispán a budai káptalanhoz. Midőn előbbi rendelkezései szerint a Hontmegye-i Morouth birtok ügyében a pilisi apát és a bozóki prépost közt folyó perben a királyi curiából külön kiküldött Péter literatusnak, a pilisi apát részére adott királyi embernek és Baya-i Istvánnak, a bozóki prépost részére adott királyi embernek a káptalan embereivel együtt nov. 25-én ki kellett szállaniok a két Morouth birtokhoz, hogy azokat a IV. Béla király oklevelében foglalt határok szerint megjárva statuálják a két félnek, ha a határokban meg tudnak egyezni és erről jan. 8-ra kellett a királynak jelentést tenniök, e napon a prépost személyesen jelent meg előtte, míg az apátot István literatus ”dictus” de Sumugy képviselte, és bemutatták előtte a budai káptalan oklevelét, mely szerint az említett Petrus literatus és Stephanus de Baya királyi emberek Péter és Mihály mesterekkel, a káptalan kanonoktagjaival nov. 25-én kiszálltak Morouth birtokhoz és a prépost meg az apát személyes jelenléte mellett, a szomszédok meghívása mellett először a prépost mint actor útmutatása szerint járták meg a határokat. Helyrajzi elnevezések: villa Moroth, rivulus Veprech, terra comitis Ruh et Bogud filii Leustachii, terra prepositi de Bozouk, prata prepositi de Bozouk, salix, amelyet az apát kivágatott, mete per Gekmirum, apothecarium regium erecte, via, que ducit ad villam Magyarad, arbor pomi, melyet az apát felégetett, arbor querci, vallis Machasweulgh (welgh) jelentette továbbá a prépost, hogy a királyi ember a régi határok mellé mindenütt új határokat is emelt, de azokat az apát lerontotta. Majd az apát procuratora mutatta meg a határokat (az előbbi helyrajzi elnevezéseken kívül új csak egy: vallis, in qua auqa non esset, sed tantum arundines et herbe), de mert nem tudtak megegyezni, a döntést az országbíróra bízták. Az országbíró új határjárást rendelt el, amelyhez kérte a káptalantól emberének a kiküldését, akinek a jelenlétében Zouard fia: Domonkos, a királyi curiából külön kiküldött ember márc. 6-án szálljon ki a két birtokhoz és a most már az országbírói oklevélben részletesen felsorolt határok mellett (lásd az előbbi helyrajzi elnevezéseket) járja meg a két birtokot, és a határjárás eredményéről tegyen a káptalan Szent György nyolcadára – május. 1. – a királynak jelentést. Eredeti, papír. Záró pecsét töredékesen. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda