DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150) • 39635

DL-DF 39635
Keltezés 1341-08-14
Kiadó DRUGET VILMOS NÁDOR
Régi jelzet Q 150 / AS 9
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150)
Fennmaradási forma Átírás 1341
Regeszta Visegrád. in vigilia Assumptionis b. Marie, 1341. Druget Villermus nádor Korotniki Lengyel Péter mester kérésére meghagyja a jászai konventnek, hogy Korotnik birtok határát járja meg. (Teljes szöveg). Átírja a jászai konvent 1341. szeptember 14. > Szepesi káptalan 1746. szeptember 1. – Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy)
Drugeth Vilermus nádor Korothnyk-i Mihály fia Lengel Péter mester kérésére meghagyja Pál jászai prépostnak és a konventnek, hogy Korothnyk birtok határait az összes szomszédok, főleg Bertalan fia János, Lőrinc fia Helbrandus, István fia István és Hench fia Sándor jelenlétében járja meg. Királyi ember: Kasmerfalva-i Kázmér fia János és Kasmerfalwa-i János. Átírva a jászai konvent 1341 szept. 4-én kelt oklevelében. (L. ezt a 43. sz. a.) Visegrád. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy Antal): LK 8 (1930) 210

Tartalomgazda