DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150) • 39635

DL-DF 39635
Keltezés 1341-09-04
Kiadó JÁSZÓI KONVENT
Régi jelzet Q 150 / AS 9
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150)
Fennmaradási forma Átírás 1746
Regeszta f. tertia post f. Egidii conf., 1341. A jászai konvent jelenti Druget Villermus nádornak, hogy 1341. augusztus 14-én Visegrádon kelt parancsára Korotniki Mihály fia Lengyel Péter Korotnik nevű birtokát meghatárolta. (Teljes szöveg). Átírta a szepesi káptalan 1746. szeptember 1. XVIII. sz.-i kivonatos másolat 39655. – Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy)
Pál jászai prépost és a konvent jelenti Drugeth Vilermus nádornak, hogy az 1341 augusztus 14-én, Visegrádon kelt parancsa értelmében Korothnyk-i Mihály fia Lengel Péter mester Korothnyk nevű birtokának a határait mejárta. A határleírás: prima meta incipit a parte orientali sub pede montis Ruda et ibi sunt due mete terree super unum monticulum, quae separant ipsam terram a terra Michaelis filii Petri et Laurentii generi eiusdem, deinde vadit directe versus occidentem in latere eiusdem montis usque ad unam vallem et ibi in valle sunt due mete terree, et abhinc ascendendo quendam montem in modico spatio sunt due mete terree, deinde procedit per spatium modicum et ibi sunt similiter due mete terree et deinde reflectitur versus aquilonem et venitur super aquam Sygra, transiens aquam Sygra et in ripa eiusdem aque sunt due mete terree, quae separant ipsam terram a terra populorum castri Sygra, deinde transiens iuxta aquam Sygra vadit super unam concavitatem, procedendo in ipsa concavitate in tantum, donec ipsa concavitas finitur, sive in planam terram commutatur, deinde vadit directe in pura terra et ibi iuxta quoddam pratum sunt due mete terree, deinde procedit directe per modicum spatium, in ascendendo sunt due mete terree, quae separant ipsam terram a terra Pangratii filii Fioch, deinde tendit versus orientem ascendens montem et ibi in monte sunt due mete terreae, deinde descendit super aquam Sygra, in transeundo ipsam aquam in ripa eiusdem aque sunt due mete terree, deinde vadit ascendendo tertium montem Ruda a priori meta computando et ibi in monte sunt due mete terree, deinde super berch usque ad unam viam, qua itur versus Hungariam, et de eadem a sinistris cadit in unam semitam et in eadem semita descendit in unum fluvium Swyna vocatum, transito ipso fluvio ascendit unum monticulum, deinde descendit in unum fluvium Jamny vocatum et per eundem fluvium vadit usque ad caput eiusdem fluvii, deinde ascendit unum berch et de ipso berch descendit in unam vallem, ubi oritur quidam fluvius Kamy nuncupatus et per eundem fluvium vergit versus partem meridionalem in predictum fluvium Swyna et ibi sunt due mete terree et in eodem fluvio Swyna vadit usque ad fluvium ruffum et in eodem ruffo fluvio vadit ad caput eiusdem fluvii. Deinde in latere montis venitur ad predictum montem Ruda, deinde descenditur ad priorem et sic mete ipsius terre seu silve terminantur.” Királyi ember: Kazmerfalua-i Kázmér fia János. Szomszédok: Bachna fia Tamás által képviselt Bertalan fia János, Lőrinc fia Helbrandus, István fia István és Hench fia Sándor. Átírva a szepesi káptalan 1746 aug. 25-én kelt oklevelében. Acta Scep. No. 9. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy Antal): LK 8 (1930) 210-211-212

Tartalomgazda