DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150) • 39654

DL-DF 39654
Keltezés 1341-03-25
Kiadó SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 150 / AS 30
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta in dominica Judica. 1341. A szepesi káptalan jelenti Károly királynak, hogy amikor Pál országbíró 1341. január 22-én Visegrádon kelt parancsára Tóbiás fia Domokost János fia Miklós ellenében be akarta vezetni a Szepes megyei ivánosfalvi birtokrészbe határjárás mellett, a beiktatásnak Mikus fia Lack fia Miklós és Miklós fia Henrik ellentmondtak. (Teljes szöveg). Eredeti, papíron, hátlapján zárópecsét töredéke. – Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy)
A szepesi káptalan jelenti a királynak, hogy amidőn Pál országbíró 1341 január 22-én, Visegrádon kelt parancsa értelmében Tabyas fia Domokost János fia Miklós ellenében be akarta vezetni a szepesmegyei Iwanusfalwa-i birtokrészbe és a határokat meg akarta járni, a beiktatásnak ”Lachk filius Mykus ”, a fia Miklós nevében és Miklós fia Herricus ellentmondottak azzal, hogy az az ő ősi birtokuk és Iwanusfolwa-tól el van határolva és nem is hívják Iwanusfolwa-nak. Királyi ember: Kuruelus-i (!) Miklós fia Pál. Eredeti, papíron, hátlapján zárópecsét töredékeivel. Acta Scep. No. 30. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy Antal): LK 8 (1930) 210

Tartalomgazda