DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150) • 39654

DL-DF 39654
Keltezés 1341-01-22
Kiadó PÁL ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 150 / AS 30
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150)
Fennmaradási forma Átírás 1341
Regeszta Visegrád. octavo die termini prenotati (in quindenis residentie exercitus regii ad diem Strennarum proclamate) 1341. Pál országbíró a Lőrinc fia Jakab által képviselt Tóbiás fia Domokos által János fia Miklós ellen Ivánosfalva nevű birtoka egy részének elfoglalása miatt indított perben meghagyja a szepesi káptalannak, hogy a vitás földet adja vissza Domokosnak. (Teljes szöveg). Átírja a szepesi káptalan 1341. március 25. – Regeszta forrása: OL regeszta
Pál országbíró az ”in quindenis residentie exercitus regii ad diem Strennarum proclamate” a Lőrinc fia Jakab deák által képviselt Tabyas fia Domokos által a Kozma fia János által képviselt János fia Miklós ellen Iwanusfalwa nevű birtoka egy részének elfoglalása miatt indított perben miután Miklós ügyvédje azt felelte, hogyha ilyen elfoglalt földet talál, visszafoglalhatja minden ellenmondás nélkül, meghagyja a szepesi káptalannak, hogy azt a darab földet, melyet Domokos visszafoglalandónak tart, a határok megjelölése mellett adja vissza neki. Királyi emberek: Kuruelus-i (!) Miklós fia Pál, Witkfolua-i Leucus. Átírva a szepesi káptalan 1341 márc. 25-én kelt oklevelében. (L. ezt a 41. sz. a.) Visegrád. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy Antal): LK 8 (1930) 209-210

Tartalomgazda