DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150) • 39619

DL-DF 39619
Keltezés 1517-05-19
Kiadó SZENTGYÖRGYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 150 / AS 258
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150)
Fennmaradási forma Átírás 1517
Regeszta Buda - f. tertia post f. b. Sophie vidue, 1517. Szentgyörgyi Péter országbíró meghagyja a szepesi káptalannak, hogy Polyánkai János özvegyét, Katalint és fiait: Pétert, Mátyást, Ferencet és Tamást vezesse be a Csepánfalvi Tőke Kristóftól megvett polyánkai birtokba. – Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy)
Péter szentgyörgyi és bazini gróf, országbíró meghagyja a szepesi káptalannak, hogy Polyanka-i János özvegyét, Katalint és fiait, Pétert, Mátyást, Ferencet és Tamást vezesse be a Chepanfalua-i Thewke Kristóftól megvett Polyanka-i birtokrészbe. Kir. ember: Polyanka-i István, Pethrowcz-i Sakach Benedek, Granch-i Kolyn László, Granch-i Mátyás, Gargo-i Vince, Zenth András-i Lázár. Átírva a szepesi káptalan 1517 jún. 30-án kelt oklevelében. (L. ezt a 262. sz. a.) Buda. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy Antal): LK 9 (1931) 52-53

Tartalomgazda