DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150) • 39619

DL-DF 39619
Keltezés 1517-06-30
Kiadó SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 150 / AS 258
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150)
Fennmaradási forma Átírás 1695
Regeszta decimo sexto die diei intoductionis (f. secunda infra octavas f. Corporis Christi) 1517. A szepesi káptalan bizonyítja, hogy Szentgyörgyi Péter országbíró 1517. május 19-én Budán kelt parancsára Polyánkai János özvegyét és fiait: Pétert, Mátyást, Ferencet és Tamást bevezette a Csepánfalvi Tőke Kristóftól vett polyánkai birtokrészbe. – Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy)
A szepesi káptalan bizonyítja, hogy Péter szentgyörgyi és bazini gróf, országbíró 1517 május 19-én Budán kelt parancsa értelmében Polyanka-i János nejét, Katát és fiait, Pétert, Mátyást, Ferencet és Tamást bevezette a Chepanfalva-i Thevke Kristóftól megvett Polyanka-i birtokrészbe. Kir. ember: Zenth András-i Lázár. Szomszédok: Polyankai István, Korothnyk-i Benedek, Petrovcz-i Zakach Benedek, Grancz-i Kolyn László, Chepanfalva-i Soldonar Péter, Uzfalvi Uz Tóbiás polyánkai jobbágya, Bordyan György. Átírva a szepesi káptalan 1695 márc. 3-án kelt oklevelében. Acta Scep. No. 258. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy Antal): LK 9 (1931) 53

Tartalomgazda