DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150) • 39615

DL-DF 39615
Keltezés 1516-09-30
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 150 / C 155
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta octavo die diei inquisitionis (f. tertia post f. b. Mathei ap. et ev.) 1516. A leleszi konvent jelenti Perényi Imre nádornak, hogy 1516. augusztus 2-án Budán kelt parancsára Zakoli Pétert és társait megidézte a Bátori Szaniszlóffy István, János és Zsigmond ellen elkövetett hatalmaskodás miatt. (Teljes szöveg.) Eredeti, papíron, hátlapján zárópecsét nyoma.– Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy)
Kornys Benedek drivastumi püspök, leleszi prépost és konventje jelentik a nádornak, hogy az 1516 augusztus 2-án Budán kelt parancsa értelmében Zakol-i Pétert, Zelemeer-i Kamaras Jánost Adon-on, Gelsei Zalmady Illést Gelsén, Zolnok-i Lászlót Zolnok-on, Dersi Lászlót és Kanthor Benedeket Dersen, Yanosy Kanthor Mihályt Yanossy-n a Bathor-i Zanyzlofy István, János és Zsigmond ellen elkövetett hatalmaskodás miatt megidézték. Eredeti, papíron, hátlapján zárópecsét nyomaival. C. No. 155. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy Antal): LK 9 (1931) 106-107

Tartalomgazda