DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65464

DL-DF 65464
Keltezés 1516-12-16
Kiadó KRASZNA MEGYE
Régi jelzet Q 169 / 55
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul 04
Regeszta in opido Iloswa. feria tertia a. f. b. Thomo ap. Kraszna megye hatósága (Caspar Spaczay et Nicolaus Zele viccomites et iudices nobilium) bizonyítja, hogy midőn dec. 16-án (feria tertia a. f. b. Thome ap.) megyei székhelyükön ülést tartottak, akkor eléjük járult Sarmasagh-i János és bejelentette, hogy már három éve annak, hogy a Waya-ra való Thompos Antal, Bozyas-i Györgynek és Péternek a jobbágya, magát közbíróvá tévén (communem iudicem se fecisset) és mint ilyen, az említett Waya birtokon a Sarmasaghra való Kowacz Benedeket, a néhai Sarmasag-i András jobbágyát szekerével és hat ökrével minden jog ellenére elfogatta, miáltal a nevezett Kowacz Benedeknek 32 arany forintnyi kárt okozott. Erre Bozyas-i Péter azt válaszolta: valóban igaz, hogy Thompos Antal, mint egy közbíró lefoglalta Kowacz Benedek ökreit és az erdélyi püspök jobbágyaival azokat fel is értékeltette. E bejelentésre Sarmasag-i János a fenti ügyben jogszolgáltatást kért. A bíróság csak Istent és az igazságot tartva szem előtt, elrendelte, hogy amennyiben a nevezett Thompos Antal Kowacz Benedeket jogtalanul lefogatta, ezért három márkával sújtassék és újabb három márkával annak fogvatartásáért. Eredeti, papír, a szöveg alatt három pecsét töredékével.– Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda