DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65416

DL-DF 65416
Keltezés 1450-06-23
Keltezés helye Bude Buda Pilis m
Kiadó HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ
Régi jelzet Q 169 / 22
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Nyelv Latin
Irattípus átíró - megerősítő - adománylevél
Átírás 1429-11-30 Zsigmond király
Névmutató Bizerei Miklós (..... fia) magán; Bizerei László (..... fia) magán; Bizerei másik László (Ladó fia) magán; Bizerei Jakab (Péter fia) magán; Zsigmond király; Karánsebes Temes m
Tárgymutató oklevél bemutatása - hozzájárulás - bárók tanácsa; Sebes folyó - malomhely; házhely; érdemek (ált)
Regeszta Hwnyad-i János kormányzó bizonyítja, hogy eléje járult Byzere-i (üres hely) fia Miklós és bemutatta előtte Zsigmond király oklevelét a Karansebesben lévő bizonyos fundus curic-ről, kérve annak privilegialis formában szóról-szóra való átírását. A kormányzó a nevezett Byzere-i (-) fia Miklós kérését jogosnak találván, Zsigmond király bemutatott oklevelét szóról-szóra átírta, jóváhagyta és a prelátusok és bárók tanácsából ahhoz kormányzói hozzájárulását adta. Azonkívül érdemeikre való tekintettel a nevezett curia alatt egy malomhelyet a Sebes folyón, annak minden tartozékával együtt a nevezett Miklósnak és általa László nevű édestestvérének (carnali), azonkívül Lado fia másik Lászlónak és a néhai Byzere-i Péter fia Jakabnak, atyai unokatestvéreinek (atruelibus fratribus) adta. Függő pecsét.

Tartalomgazda