DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65414

DL-DF 65414
Keltezés 1448-03-02
Kiadó ARADI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 169 / 21
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Nyelv Latin
Irattípus permegszüntető - arbitrionális
Névmutató Bizerei László (Ladó f) magán; Bizerei Péter (Péter f) magán; Bizerei Miklós magán; Bizerei Miklós (Miklós f) magán; Bizerei László (id. Miklós testv) magán; Hunyadi János kormányzó; György aradi olvasókanonok; Mátyás aradi éneklőkanonok; István aradi őrkanonok; Szécsényi János magister; Basarági Barnabás magister; Basarági László magister; Márton magister; Vorcsorovai Belos Opprissa fogott bíró; Vorcsorovai Laal István fogott bíró; Rovnyai Mikcsa fogott bíró; Szabadfalvi Dara Péter fogott bíró; Szlatinai Petréle fogott bíró; Szlatinai Iván fogott bíró; Plései György fogott bíró; Zabadfalwa Szabadfalva Temes m (Karánsebes ker); Rawna Ravna Temes m (Karánsebes ker); Wozorowa Vorcsorova Temes m (Karánsebes ker); Bizere Temes m (Karánsebes ker); Kalowa Kalova Temes m (Karánsebes ker); Plese Temes m (Karánsebes ker); Meel Mél Temes m (Karánsebes ker); Novakfalwa Novákfalva Temes m (Karánsebes ker); Wolya Volya Temes m (Karánsebes ker); Alsofalwa Alsófalva Temes m (Karánsebes ker); Lazkan Laczkán Temes m (Karánsebes ker); Apadya Apadia Temes m (Karánsebes ker); Ohabycha Ohabicza Temes m (Karánsebes ker); Slatina Szlatina Temes m (Karánsebes ker)
Tárgymutató jogtalanság - károkozás - birtok felosztása - oklevél bemutatása - kötelezettségvállalás - határ kijelölése; kötél
Regeszta Az aradi káptalan bizonyítja, hogy személyesen megjelentek előtte egyrészt Bizere-i Lado fia László és Bizere-i Péter fia Péter, magukra vállalva összes rokonaiknak a terhét, másrészt szintén személyesen Bizere-i Miklós, magára vállalva Miklós nevű fiának és László nevű testvérének (fartres carnalis) és minden más rokonának a terhét és ily bejelentést tettek: jóllehet különböző jogtalanságok, károkozások és más ártalmas cselekedetek miatt, amelyeket kölcsönösen követtek el egymással szemben, főleg pedig a köztük történt birtokfelosztás miatt, különféle nézeteltérések és pereskedések kelekeztek, mégis jó emberek, különösen pedig a hatalmas Hwnyad-i János kormányzónak a közbenjárására és a kormányzó békítő és kötelezettséget tartalmazó oklevele értelmében, amelyet a káptalan előtt bemutattak, megszüntetvén az egymás ellen indított pereket, íly megegyezésre léptek: Zabadfalwa, Rawna és Wozorowa birtokok, továbbá Bizere, Kalowa, Plese, Meel, Nowakfalwa, Wolya és Alsofalw birtokonak a fele, amelyek mind a Karansebes-i kerületben, Temes megyében feküsznek, örök tulajdonul a nevezett Miklósnak és Lászlónak jutottak osztályrészül, viszont Lazkan, Apadya, Ohabycha Polyanczfew-ben, továbbá Slatina és a másik Ohabycza birtokok ugyan abban a kerületben és az előbb említett Byzere, Kalowa, Plese, Meel, Nouakfalwa, Wolya és Alsofalw birtokonak a fele ezek minden tartozékával együtt Lado fia Lászlónak és Péter fia Péternek jutattak örök tulajdonul. És mert a nevezett Woczorowa birtok még nincs elhatárolva Bizere birtoktól, azért a két birtok elválasztását mindkét fél a kövekező nyolc fogott bíróra bízta: Opprissa Belos de Wochorowa, Stephanus Laal de eadem, Myczka de Rowna, Petrus Dara de Zabadfalw, Petrele de Zlatina, Iwan de eadem de Georgy de Plese oly feltétellel, hogy bármit határoz a nyolc fogott férfiú Wochorowa és Bizere birtokok határaira vonatkozólag, akár szemmérték szerint, Istent tartva szem előtt, akár ”funiculo mensurando”, azt mindkét fél köteles örökre megtartani a kormányzó és a káptalan okleveleiben foglalt kötelezettségek mellett. Kikötötték, hogy ha a felek valamelyike gyermektelenül találna meghalni, összes birtokrészei a másik félre szállnak. - Datum per amnus megistri Gorgii lectoris et concanonici nostri. - Presentibus ibidem honorabilibus dominis Mathya cantore, Stepheno custode, magistris Johanne de Zechen, Barnaba, Ladislao de Bazarag et Martino ceterisque. - Törött függőpecséttel.

Tartalomgazda