DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Teőke család (Q 195) • 39411

DL-DF 39411
Keltezés 1514-04-03
Kiadó ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet Q 195
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Teőke család (Q 195)
Fennmaradási forma Másolat
Regeszta Bude. feria secunda proxima post dominicam Judica. Ulászló király a szepesi káptalanhoz. Jelentette előtte Chepanfalva-i Theőke Kristóf, hogy be akarja magát vezettetni Widfalva-i Szaniszló fiának: Mihálynak Kiskoltswa és Körtwieles birtokokban lévő birtokrészeibe és az utóbbiban lévő elhagyatott nemesi curiába, és harmadsorban a Dolyna, Kromlip és Gewbewfalva nevű pusztákba - mind Szepesmegyében -, amelyek őt zálog címén megilletik. Meghagyja azért a káptalannak, küldje ki testimoniumát, akinek a jelenlétében a királyi ember szálljon ki a nevezett birtokrészekhez, és a szomszédok jelenlétében vezesse be az exponenst azok birtokába. Kijelölt királyi emberek: Lazar de Szentandras, vel Simon Both de Miklósfalva, sive Gregorius de Stefflaki de Ganfalva, seu Benedictus Zakach de Petrewcz, sew Petrus de Gergew, neu Michael de Kisszalok. A végrehajtásról a káptalan az oklevén hátlapján a következő feljegyzést találta: feria quarta proxima post fe. pasche. Királyi ember Pethrewcz-i Szakach Benedek, káptalani ember: Sawar-i Mátyás. Az iktatás minden ellenmondás nélkül történt. Megjelent szomszédok: Simon Bosmak in persona capituli, in Rethe commorans, Benedictus Benyeo ”dictus” in eadem Rethe degens, jobbagiones capitulares, Jacobus Prothics et Paulus Krancz in Koltswa commorans, a Lapis Refugii monostor képviseletében, Nobilis Petrus de Gergew. Geöbelfalwanál a következő szomszédok jelentek meg: nobilis Petrus au Ghergew, providi Martinus Pirsik et Blasius jobagiones ejusdem in Geöbelfalva commorantes, Simon Bosnak a káptalan nevében. Végül Körtvélyesnél: Anthonius Zakal jobbagio Christofori Zemerthen, in persona ejusdem, in Körtvélyes degens, Andreas Sattman jobbagio monasterii Lapidis Refugii, Georgius Louoz, Lucas Swtka jobagiones Stephani Mariassy de Markusfalwa, in possessione ejusdem Milay commorantes. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda