DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Teőke család (Q 195) • 39410

DL-DF 39410
Keltezés 1513-11-24
Kiadó SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 195
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Teőke család (Q 195)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta in vigilia f. b. Katherine virg. et mart. A szepesi káptalan jelenti, hogy eléje járult Chepanffalwa-i Thewke Kristóf és a saját, valamint Abramffalwa-i Saska János és ennek a felesége: Anna, továbbá Abramffalwa-i Damianus fia: Lőrinc pap nevében tiltakozás formájában jelentette, hogy Abramffalway Damianus fia: György a szepesmegyei Abramffalwan lévő nemesi curiát, amely őt és az említett testvérét: Lőrinc papot egyformán illette, a többi fentnevezetteket pedig részben rokonság, részben szomszédság alapján érdekelte, örök áron eladta Rethke-i Gervasiusnak és leányának: Magdolnának és általuk Györgynek, Zaboky György mester szepesi kanonok familiarisának, Magdolna vőlegényének, azért Chepanffalwa-i Thewke Kristóf a fent elsoroltak nevében tiltotta Abramffalwa-i Györgyöt és másokat a curia és a hozzátartozó birtokrész eladásától, Ulászló királyt annak az eladományozásától, Gervasiust pedig és Magdolnát meg a vőlegényét azok megvételétől és birtokbavételétől. Eredeti, papír, hátára nyomott pecsét.– Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda