DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Teőke család (Q 195) • 14646

DL-DF 14646
Keltezés 1453-04-20
Kiadó SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 195
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Teőke család (Q 195)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Nyelv Latin
Irattípus iktató - idéző
Névmutató László 5 király; Gergely magán; Balázs magán; Lomnici János (István f) királyi ember (kúriai); Szitnyicei Péter szepesi kanonok; Szitnyicei Péter szepesi káptalani küldött; Göbelfalvi Göbel Miklós magán; Göbelfalvi Göbel Ilona (Miklós testv) magán; Körtvélyesi Jordán (Jordán f, János f) magán; Körtvélyesi György (Jordán f, János f) magán; Körtvélyesi Tamás (Jordán f, János f) magán; Dolyna Dolina Szepes m; Kwrthweles Körtvélyes Szepes m
Tárgymutató iktatásnak ellentmondás - királyi adomány
Regeszta A szepesi káptalan jelenti László királynak, hogy megkapta 1453 márc. 4-én kelt, teljes egészében közölt oklevelét, melynek értelmében Lompnicza-i István fiával: Jánossal, mint kiküldött királyi emberrel kiküldte Schithnik-i Péter kanonoktársát, akik ápr. 16-án kiszálltak a Dolyna nevü birtokhoz és a Kwrthweles birtokban lévő birtokrészhez, de midőn a nevezett Gergelyt és Balázst be akarták vezetni királyi adomány címén azok tulajdonába, Göbelfalva-i Göbel Miklós a saját és nővére: Ilona, továbbá Kurthules-i Jordanus fia: János fiainak: Jordanusnak, Györgynek és Tamásnak a nevében ellenmondott a statutionak, amiért a királyi ember a nevezett Göbel Miklóst, nővérét: Ilonát, Jordanust, Györgyöt és Tamást Szent György nyolcadára -máj.1- a királyi személyes jelenlét elé idézte. - Zárópecsét maradványaitól.

Tartalomgazda