DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65698

DL-DF 65698
Keltezés 1505-04-24
Kiadó SÁGI KONVENT
Régi jelzet Q 22 / 14
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Fennmaradási forma Átírás 1698
Megjegyzés Kékcédulán 1505-04-09 U
Regeszta (16. die reamb., ti. f. IV. a. Tib. et Val.). Imre sági prépost és a konvent jelenti Peren-i Imre nádornak, hogy 1505. április 5-i kérésére Zalathnya-i Jakab nádori ember és Gergely frater perjel konventi kiküldött megjárták Wadkerth határait; leírja továbbá az eljárást, amelynek során Mohora-i Wydfy néhai Ambrus fia: Lőrinc és Werbecz-i István mester országbírói prothonotarius nevében megbízottaik több ízben ellentmondtak, ezért őket Szt. György napjának nyolcadára Tamás bíboros esztergomi érsek ellenében megidézték a nádor elé. A pozsonyi káptalan 1697.november 16-i átiratának XVIII. századi egyszerű másolata DL 65698. (Fasc. XXXIX. et NB n. 55.) – Eredetije: Esztergomi primási világi lt. Radicalia Lad. F n. 106. (DF 248285.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 474.

Tartalomgazda