DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65699

DL-DF 65699
Keltezés 1257-06-12
Kiadó BÉLA 4 KIRÁLY
Régi jelzet Q 22 / 15
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő 02
Regeszta (II. Id. Junii). IV. Béla király a turóci és liptói királyi népek közül mások birtokaira szétszéledt embereket (homines de populis nostris de Turch et de Lypto exivissent et ad aliorum predia fuissent dispersi) vissza akarva telepíteni Zequi et Bolug nevű, Coroch alatt levő földekre és a Zequi-i udvarnokok földjére, kivéve őket a vár alól, a következő szabadságot adja nekik: három aratásig semmit sem fizetnek, az ugyanazon ispán alatt levő Turch, Lipto és Zolum azonos szabadságot élvező bármely falujába átköltözködhetnek javaikkal (de una villa nostra ad aliam, que sub eadem libertate est constituta et sub eodem comite ... poterunt se transferre), eladva az épületeket, lefizetve a falusi bírónak a 12 dénárt; minden telek (de qualibet mansione) Márton napján (nov. 11.) két nehezéket (pondera) fizet az ispánnak; 40 telek egy barmot (pecudem pascualem), 40 tyúkot, 20 véka – 4 arasz, 2 ujjnyi vékával mért – zabot (cubulos avene cum cubulo quatuor palmarum et duorum digitorum, sicut est in Turch et in Lipto) ad, és egy lovast küld a királyi seregbe; az örökös nélkül elhalt ingóságaiból az ispán egy tárgyat, kivéve szolgát és szolgálót, vihet el; bírájukat szabadon választhatják 2-3 nehezéknyi perig ítélkezhet; súlyos ügyekben az ispán ítélkezik, őt a bírság 2/3-a, 1/3-a pedig a falusi bírót illeti; gyilkossági perekben az ispánt 1, a sértettet 10 márka illeti; egyéb kötelezettségeiket (alia debita et servitia) turóci és liptói mintára teljesítik. – Smaragdus fehérvári prépost, alkancellár, választott kalocsai érsek. Hártyán, selyemzsinóron függő kettős pecsét töredéke. DL 65699. (Fasc. sub A n. 3. és sub M. n. 302.) Reg. Arp. 1152. sz., Marsina II. 571. sz. – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 19.

Tartalomgazda