DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65698

DL-DF 65698
Keltezés 1505-04-05
Kiadó PERÉNYI IMRE NÁDOR
Régi jelzet Q 22 / 14
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Fennmaradási forma Átírás 1505
Regeszta (sab. p. Ambrosii) Pathak. Peren-i Imre Abawywar megye örökös ispánja, nádor és a kunok bírája kéri a sági egyház konventjét, hogy küldje ki megbízottját, akinek jelenlétében a kijelölt nádori emberek egyike járja meg Tamás esztergomi bíboros és egyháza Wadkerth (Nógrád m.) nevű birtokának Zentheh, Chestwe és Zathok felé eső határait. Átírta a sági konvent 1505. április 24-i jelentésében, amelyet a pozsonyi káptalan 1697. november 16-án írt át, s ennek XVIII. századi egyszerű másolata DL 65698. (Fasc. XXXIX. et NB n. 55.) – Eredetije: Esztergomi primási világi lt. Radicalia Lad. F n. 106. (DF 248285.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 473.

Tartalomgazda