DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65698

DL-DF 65698
Keltezés 1255-08-16
Kiadó BÉLA 4 KIRÁLY
Régi jelzet Q 22 / 14
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Fennmaradási forma Átírás 1505
Regeszta (XVII. Kal. Sept.). IV. Béla király, miután Benedek esztergomi érsek panaszára a Nógrád, Hont és Gömör megyék részére Vácon tartott gyűlésről kiküldött királyi megbízottak visszatelepítették Uodkert birtokra előző szolgálataikkal az érsek megnevezett nemes harcoló jobbágyait (nobiles iobagiones exercituantes), leírja azok földjének határait. A pozsonyi káptalan 1697. november 16-i átiratának XVIII. századi egyszerű másolata. DL 65698. (Fasc. XXXIX. et NB n. 55.) – Eredetije: Esztergomi prímási világi lt. Radicalia Lad. F n. 1. (DF 248179.) Reg. Arp. 1048. sz., Marsina II. 477. sz. – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 18.

Tartalomgazda