DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268248

DL-DF 268248
Keltezés 1328-04-10
Kiadó VASVÁRI KÁPTALAN
Régi jelzet U 680 / 71
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / ZICHY CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Tartalmi átírás 1375
Regeszta (oct. Passce). A vasvári káptalan szóról szóra átírta 1283-i saját privilégiumát (lásd Borsa SMM 14. [1983] 6/6. sz. oklevelet). - Tartalmilag átírta Szepesi Jakab országbíró 1375. május 20-i oklevelében. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 71. sz. (Zichy lt.) - Zichy VI. 13. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 8/12.

Tartalomgazda