DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268192

DL-DF 268192
Keltezés 1328-07-24
Kiadó CSÁZMAI KÁPTALAN
Régi jelzet U 680 / 14
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / BOSNYÁK CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta (vig. Jacobi). A csázmai káptalan bizonyítja, hogy Jakab fiai: Desew és Lukach a Ludbreg vár közelében levő Lukachouch nevű birtokukat, amelyet a zágrábi káptalan bemutatott oklevele szerint 10 márkáért már elzálogosítottak, minthogy visszaváltani nem tudják, minden tartozékával 25 már átvett márkáért eladták rokonuknak: Ludbreg-i Péter fiának: Miklós mesternek (nobilis) és utódainak. A káptalan Miklós mester kérésére a birtok határjárására kiküldte Tamás mester kanonokot, aki visszatérve szóban és írásban jelentést tett (nobis dixit et in scriptis exhibuit) a szomszédok jelenlétében és több napig való ott-tartózkodással végzett határjárásról. A határ Dolgaznos-ban kezdődik egy földjelnél, felmegy egy zylfához, délre leszáll egy völgyön át Zlatina-ig, egy földjeltől egyenesen a hegyre egy kereszttel jelölt és földdel körülvett tulfáig, nyugatra fordul az úton István mester határjeléig és egy kicsit elkanyarodva egy földdel körülvett nyrfa-hoz, nyugat felé egy völgy körül megy jó darabon egy kereszttel jelölt és földdel körülvett tulfáig, a vizen lefelé nyugatnak egy régi úton keresztül Opor földje körül egy kereszttel jelölt és földdel körülvett tulfáig, majd egy szántóföldön át a Globoki folyóba, amelyen keresztül egy yharfáig elhatárolva Opor szőlőit, a völgyön felfelé egy kereszttel megjelölt és földdel körülvett, út melletti tulfáig, az utat keresztezve Opor és Desew szőlőin át egy körtefáig, majd egy kereszttel jelölt harastfáig, lefelé egy útig, innen a Harastoueni folyócskához, melyen északra jó távolságon át, keletre eltérve Serephin fia: János határainál, amelyek ma Miklós mesteréi, egy út melletti, kereszttel jelölt tulfáig, ahol szomszédos a keresztesek földjével, s az úton egy kereszttel jelölt nagy tulfához, s innen a kiinduló határjelig. - Hártyán, függőpecsételés nyoma. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 14. sz. (Bosnyák lt.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 9-10/13.

Tartalomgazda