DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268248

DL-DF 268248
Keltezés 1328-04-06
Kiadó ZALAI KONVENT
Régi jelzet U 680 / 71
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / ZICHY CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Tartalmi átírás 1375
Regeszta (IV. p. Passce). A zalai konvent bizonyítja, hogy az I. Károly király parancsára a várnépek és a várföldek felkutatására kiküldött királyi ember, a zalai ispán és a szolgabírák, valamint a konvent kiküldöttje a konventbe visszatérve jelentették, hogy amikor a király emberei a zalamelléki (de iuxta Zala) Itemerfelde-i Itemerius fiát: Buda-t és Tamást, Demeter fiát: Jánost, Budov fiát: Lőrincet s Bedege fiait: Pétert és Andrást várnépekké akarták nyilvánítani (sub nomine castrensium agravari voluissent), Buda és rokonai magukat örökös nemes várjobbágyoknak (hereditarios nobiles iobagiones castri fore) mondották. A királyi rendelet értelmében arra ítélték őket, hogy 25 nemes személlyel együtt tegyenek esküt, hogy sose voltak várnépek, hanem valódi (veri) nemes várjobbágyok. Az esküt az oklevélben megjelölt napon és helyen letették. -Tartalmilag átírta Szepesi Jakab országbíró 1375. május 20-i oklevelében. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 71. sz. (Zichy lt.) - Zichy VI. 14. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 8-9/11.

Tartalomgazda