DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65429

DL-DF 65429
Keltezés 1480-01-31
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 169 / 31
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Nyelv Latin
Névmutató commissio
Regeszta Mátyás király Báthori István comes országbíróhoz és erdélyi vajdához. Panaszolta előtte Sombor-i Péter, hogy jóllehet Kaza-i Magyar Balázs és a főtiszetelndő fehérvári prépost oklevele alapján, akiket maga a király küldött Erdélybe ítélethozatal céljából, neki ítélték vissza a Doboka megyében fekvő Zazsombor nevű birtokot, mégis Justina úrnő, Pangracz László özvegye, nem törődve a fenti két bíró ítéletével, az említett birtokot monden jogi alap nélkül a maga számára foglalta el és már régóta jogtalanul a kezében tartja. Mivel pedig ő senkit nem akar jogaiban megrövidíteni, azért meghagyja a címzettnek, hogy megvizsgálván az exponens okleveleit, ha azt talája, hogy az exponenst teljes jog illeti meg amaz birtokokhoz, adassa azt neki vissza, nem véve figyelembe Iustina úrnő ellenmondását. - Papír - Szöveg alatt p.töredékeivel – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda