DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65430

DL-DF 65430
Keltezés 1486-10-27
Kiadó BÁTORI ISTVÁN ERDÉLYI VAJDA
Régi jelzet Q 169 / 33
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Fennmaradási forma Átírás 1486
Nyelv Latin
Regeszta Bathor-i István comes erdélyi vajda, országbíró a kolozsmonostori konventhez. Jelentették előtte Sombor-i Péter nevében, hogy 14 évvel azelőtt egyrészt maga az exponens, másrészt pedig az akkor még élő Somkerek-i Erdely Miklós a konvent előtt bizonyos bevallást tettek Ewskelew birtok ügyében. Erről a bevallásról az exponens többször kér a konventtől oklevelet, de a konvent azt mindíg megtagadta tőle. Mivel azonban senkit sem szabad jogától megfosztani, azért meghagyja a konventnek, kerestesse meg conservatoriumában az Ewskelew birtokra vonatkozó oklevelet és adjon arról saját pecsétje alatt másolatot az exponensnek jogai védelmére. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda