DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65428

DL-DF 65428
Keltezés 1478-11-19
Kiadó MARGAI JAKAB SZÖRÉNYI VICEBÁN
RAJN VAJDA SZÖRÉNYI VICEBÁN
Régi jelzet Q 169 / 30
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul 04
Nyelv Latin
Regeszta Marga-i Jakab és Rayn szörényi vicebánok bizonyítják, hogy midőn okt. 29-én (feria quinta prox. p.f.bb. Simonis et Jude app.) a kerület összes nemeseivel és Karansebes kerületének a szolgabírájával: Waralya-i Andrással Sebes városában összejöttek, hogy igazságot szolgáltassanak, akkor megjelenvén előttük Wad-i Kopaz - Byzere-i Gaman László fia György ellenében ily bejelentést tett: a nevezett László az akkor még élő apjának a biztatása mellett egyik molnárával rátört a ő malmára, amely a sebes-i kerületben a Byzere vize fölött működött. és azt ”more Turcorum” felgyújtották és teljesen felégették, miáltal - amint mondotta - 60 arany forintnyi kárt szenvedett. György mindezt tagadta és az egész actióban teljesen ártatlannak mondotta magát. A bíróság úgy ítélt, hogy Györgynek tizenketted magával tisztító esküt kell tennie ”iuxta antiquam et approbatam legem districtuum volahicalium” arról, hogy apjának a tudtával a nevezett molnárral együtt nem gyújtotta fel az exponens Kopaznak a malmát és hogy nem okozott neki 60 arany forintnyi kárt. Végre több nemes közbenjárására Kopaz nemes azt az engedményt tette a nevezett Györgynek, hogy csak másodmagával kell az esküt letennie, a másik eskütársat azonban maga Kopaz jelöli ki; meg is nevezte ezt Byzere-i Miklós személyében. Amikor elérkezett az eskü letételének az ideje, mindketten le is tették a tisztító esküt, amiből a bíróság megállapította Györgynek az ártatlanságát a gyújtogatás ügyében és fel is mentette őt a vád alól. - Az oklevelet a kerület pecsétjének a hiányában sigillis nobilium virorum: Jacobi de Marga vicebani, ac Andrea iudicis nobilium, necnon Michaelis de Moyhnok et Demetrii de Machkas fecimus consignari. – Regeszta forrása: OL regeszta (Szilágyi hagyatékból).

Tartalomgazda