DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85082

DL-DF 85082
Keltezés 1478-11-05
Kiadó ZEMPLÉN MEGYE
Régi jelzet Q 166 / 3 144
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon 05
Nyelv Latin
Regeszta Lapispathak-i Miklós, Rozgon-i László alispánja és Zemplén megye (Zempleniensis) szolgabírái bizonyítják, hogy a fenti napon tartott megyei törvényszék előtt Magnus Ambrus temesi ispán (Themesiensis) és anyja: Erzsébet asszony nevében ügyvédjük: a Bool birtokban lakó ”providus” Chonka (dictus) István - Bathor-i István comes és a Lelez-i konvent megbízólevelével - ura, illetve úrasszonya nevében bepanaszolta Zerdahel-i Ferencet, hogy az Szent Mihály nap körül Magnus Ambrus Thoth (Thot) Máté nevű familiárisát Bool erdőben megsebesítette, minek következtében az meg is halt; miután a bevádolt tagadta a terhére rótt cselekményt, három nemes eskütárssal leteendő esküt ítélnek meg neki arra, hogy a nevezett familiárist nem ölte meg, meg sem ölette, sőt, ilyen cselekményhez beleegyezését sem adta. - Hátlapján két ép és három tört rányomott pecsét. - NB. Az oklevél a fenti jelzet alatt két eredeti példányban van meg, a helyesírás eltérés: Zeecz, a második oklevélben azonban hiányzik a temesi ispán megjelölés és nem három, hanem 13 a nemes eskütársak száma. Ennek hátlapján 3 igen csonka rányomott pecsét van és kettőnek a helye. - Regeszta forrása: OL regeszta.

Tartalomgazda