DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85083

DL-DF 85083
Keltezés 1478-11-19
Kiadó ZEMPLÉN MEGYE
Régi jelzet Q 166 / 3 145
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon 05
Regeszta (in festo Elisabeth) Zeech. Lapispathak-i Miklós, Rozgon-i László alispánja és Zemplén megye (Zempleniensis) szolgabírái Zempse-i Jánost, miután az előttük három nemes eskütárssal letette a neki a megye korábbi (1478.nov.5.-i ) ítéletlevelében megítélt esküt Magnus Albert temesi (Themeswariensis) comes és anyja: Erzsébet asszony ellenében arra vonatkozólag, hogy ezek familiárisát: Thot Mátét sem meg nem ölte, sem meg nem ölette sem ilyen cselekményhez beleegyezését nem adta, a vád alól felmentette. - Hátlapján egy rányomott pecséttöredéke és négynek a helye. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda