DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85081

DL-DF 85081
Keltezés 1478-11-05
Kiadó ZEMPLÉN MEGYE
Régi jelzet Q 166 / 3 144
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon 05
Nyelv Latin
Regeszta Lapispathak-i Miklós, Rozgon-i László alispánja és Zemplén megye (Zempleniensis) szolgabírái bizonyítják, hogy a fenti napon tartott megyei törvényszék előtt Magnus Ambrus és anyja : Erzsébet nevében ügyvédjük: A Bool-ban lakó ”providus” Chonka (dictus) István - Bathor-i István comes és a Lelez-i konvent megbízólevelével - urai nevében bepanaszolta Zempse-i Jánost azért, mert ez Magnus Ambrusnak egy Thot Máté nevű familiárisát Bool erdőben megsebesítette és megcsonkította, minek következtében meg is halt; miután az alperes tagadta, hogy bűnös volna, 13 nemes eskütárssal leteendő esküt ítélnek meg neki arra, hogy a nevezett familiárist nem ölte meg, meg sem ölette, sőt ilyen cselekményhez beleegyezését sem adta. - Hátlapján 5 rányomott pecsét helye. - NB. Az oklevél ugyanez jelzet alatt megvan másik példányban is. Eltérő helyesírások: Zecz, Thoth. E második oklevélben a panaszos Magnus Ambrus temesi (Themesiensis) ispán és csak 3 nemes eskütárssal kell esküdnie. A második példány is eredeti, hátlapján négy rányomott tört pecsét és egynek helye. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda