DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85071

DL-DF 85071
Keltezés 1477-02-06
Kiadó ZEMPLÉN MEGYE
Régi jelzet Q 166 / 3 138
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon 05
Regeszta Lapispathak-i Miklós, Zemplén megye /Zempleniensis/ alispánja és a szolgabdirák a fenti terminuson Zeecz városában tartott megyei törvényszéken az ott megjelent megyei nemesség jelenlétében a Semse-i János által a Zalok faluban lakó jobbágyok, nevezetesen Jakus Lőrinc, Beksw György, Polyak Pál és Pokcza Kelemen ellen a Duza határában levő és rég idő óta általa használt posztókárló malom ...? /kwlw/ lerombolása miatt inditott perében, minthogy e jobbágyok a korábbi megyei itélettel Semse-i János részére már megitélt 10 forint jóvátételt nem akarták megfizetni, ugy itélkezik, hogy Semse-i János a Zalok-ijobbágyait, különösen pedig a fent felsorolt négy jobbágy személyt bármikor és bárhol elfoghatja, javaikkal együtt börtönbe vetheti mindaddig, mig da 10 forint általuk a kárló lerombolásával okozott kárt neki meg nem fizetik. /304/. Papír, hátlapján egy tört rányomott pecsét és négynek a helye.

Tartalomgazda