DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85073

DL-DF 85073
Keltezés 1477-08-12
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 114
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta Balázs préspost és a Lelez-i Szent Keresztről nevezett konvent bizonyítja, hogy Zempse-i János és Vilmos a konvent oklevele értelmében Simon presbiter, konventi hites személy jelenlétében Lőrinc napján (aug. 10.) visszaadták Buthca-i (Bvthka) Benedek és néhai Margit nemes asszony fiának: Jánosnak az őt megillető birtokrészeket a zemplénmegyei (Zempleniensis) Pazdych, Zwha, Krazna, Mochar, Samogh s Zalok falvakban s Wyfalv prediumban, valamint kuriáját a nevezett Zempse-i Vilmos és Pazdich-i Fogas Mátyás házai között, melyek Naghmyhal-i Ewden Ambrus özvegye, néhai Agata nemes asszony után maradtak rá és amelyeket a nevezett Antal testvéri szeretetből (ob fraternalem amorem) kezeikben hagyott. Papír, hátlapján rányomott pecsét maradványaival.

Tartalomgazda