DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85070

DL-DF 85070
Keltezés 1477-01-19
Kiadó JÁSZÓI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 137
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta A Jazow-i Keresztelő Szent Jánosról nevezett konvent bizonyítja, hogy Gwth-i Orzag Mihály nádor és a kunok /Comanorum/ birája Budán /Buda, ... junius 17.-én kelt Sempse-i Vilmos felesége: Margit nemes asszony, felperes javára Gymes-i Forgach György özvegye: Dorottya nemes asszony, Zeen-i Mátyás, Pathak-i Mihály, Jlswafew-i Thekes János, Therzthenye-i Albert és Pál s Chakan-i Parvus György alperesek ellen hzott itéletlevelében foglalt restatuciós parancsot Komyathy-i Péter, a királyi kuriából kiküldött nádori ember Antal presbiter, hites személy jelenlétében foganatositotta és a felperes asszonyt az őt Precopa és Dobolder helységekben zálogjogon megillető részek birtokába - az alpereseknek és másoknak ellentmondását nem tekintvén - bevezette. Papír, hátlapján rányomott pecsét maradványai.

Tartalomgazda