DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85059

DL-DF 85059
Keltezés 1475-10-11
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 125
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta kkBalázs prépost és a Lelez-i Szent Keresztről nevezett konvent jelenti Mátyás királynak (Hungerie, Bohyemie etc.), hogy miután Buthka-i István királyi ember, kSimon presbiter, konventi hites személy jelenlétében, a király 1475. julius 19.-i parancsának (... sz.) végrehajtásaképen Zemplénmegyében (Zempleniensis) megtartott tanuvllatással a mandátumban foglalt hatalmaskodások megtörténtét megállapította és miután felszólítására a parancsban foglalt htalmaskodók a jogtalanul elfoglalt kuriát és birtokrészeket a panaszosnak az előírt 32 nap alatt nem adták vissza és neki az okozott károkért sem tettek eleget, a hatalmaskodókat a panaszos ellenében - a mandátumban előírt terminusra - a királyi perszonális prézencia elé perbeidézte. Papír, zárópecsét helyével.

Tartalomgazda