DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85058

DL-DF 85058
Keltezés 1475-09-21
Kiadó ZEMPLÉN MEGYE
Régi jelzet Q 166 / 3 126
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon 05
Regeszta Hozzwmezew-i Benedek, Palocz-i Imre zemplénmegyei (Zempliniensis) alispánja és a megyei törvényszék szolgabírái bizonyítják, hogy a fenti helyen és időben tartott megyei törvényszéke Zadorhaza-i László szolgabídró a saját nevében s Lestemir-i Hruska György, Czok György szintén megyebeli szolgabíró és Cheb-i Lőrinc a megyei comes nevében a következő bevallást tették: mint Pazdichs-i Semsey János és Vilmos panaszára a törvényszék által kiküldött megyei emberek Pazdichs helységben tartott tanuvallatással megállapították, hogy Nagmyhal-i Ewden Ambrus felesége: Agata nemes asszony a mult év Pünkösd ünnepén halt meg és a király ekkor még nem ment ki az országból, ettől az időtől kezdve pedig a királynak az országból történt kimenetele után Semse-i János és Vilmos Buthka-i Benedek fia: Antal javait Paczdichs-ból és annak tartozékaiból el nem foglalták, egyetlen jobbágyot onnan el nem hurcoltak. Papír, hátlapján négy kissé tört rányomott pecséttel és egynek helyével.

Tartalomgazda