DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85060

DL-DF 85060
Keltezés 1475-10-18
Kiadó JÁSZÓI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 14 17
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Másolat
Regeszta A Jászov-i konvent bizonyítja, hogy Mátyás király (Hungariae, Bohemiae etc.) 1475. szeptember 15.-i parancsában (.... sz.) elreandelt birtokbavezetést Mindszent-i Péter királyi ember, Antal presbiter, hites személy jelenlétében foganatosította és Eneske birtokot a megállapított új, alábbi határokkal Buzlo-i Miklósnak ellentmondás nélkül statuálta: prima meta incipit in uno monticulo a perte septernyarionali, ibi sunt duae metae, quae separant ipsam possessionem Enesmetae iuxta magnam viam, quae via de possessione Belse ducit ad Cassoviam, quae metae sparant dictam possessionem Eneske a possessionibus MendSzenth praedicta et Alsó Kakso MendSzent alio nomine Csontosfalva vocata et per eandem viam neske a posssessionibus Felső Gecze et Alsó Gecze, deinde tendit versus meridiem, ubi sunt quatuor metae, quae separant possessionem Eneske praedictam et Chán, pont hoc tendendo ad meridiem perducit ad locum, nu in quo sunt tres metae, quae separant ipsam possessionem Eneske a possessionem Eneske praedictdam et Chán, post hoc tendecndo ad meridiem perducit ad locum, nu in quo sunt tres metae, quae, separant ipsam possessionem Eneske a possessionibus Chán praedictda et Belse, deinde vertitur versus occidantem et pertransit viam magnam, quae de Zinna ad Cassoviam ducit, iunta quam sunt tres metae, quae separant eandem possessionem Eneske a praedicta kBelse, inde vadit superius ad occidentam, ubi sunt tres metae, quae separant a possessione Zathal ipssam possessionem Eneske, abidnde progreditur versus septem trionem et perducit ad locum, ubi sunt tres metae iuxta magnam viiam et per eandem tendit ad partem septemtrionalem et parum procedens exit de ea et pervenit ad locum, ubi sunt tres metae et inde ad locum, ubi sunt iterum tres metae, deinde autem vadit ad statuam lapideam, quae dicitur Bálván Keu, uri tres sunt metae, deinde vergitur ad septemtrionem, prope ad locum tentum arborum, ubi sunt tres metae et inde tendit ad dseptemtrionalem partem ad metas capitales, deinde directe procedit versus occidentem et perducit ad ruvulum, qui dicitur Egrus pataka, ubi sunt tres metae, quae disterminant ipsem possessionem Eneske a possessione nobilium de Tarkeü Zathal vocata et inde directe vadit ad septemtrionem, ubi sunt quatuor metae, quae separant eandem possessionem Eneske a possessione praedictorum nobilium de Tarkeü Zathal vocata praedicta et inde directe vadit ad septeatrionem usque ad magnam viam et inde eadem via parum progrediens exit de ipsa via versus orientam ad locum, ubi sunt tres metae, quae separant ipsam possessionem Eneske a possessione Sacza et inde quasi inter orientem et meridiem pervenit ad locum, ubi sunt quatuor metae et inde per magnum spatium progrediens exit ad campum, ubi sunt tres metae et inde directe vadit ad meridiem et iuxta viam sunt tres metae, abhinc tendit ad orientem et pervenit ad rivulum et transiens ipsum, tendit directe ad orientem et relictda ipsa possessione Eneske pervenit ad duas metas in monte uno existentes, eb inde descendendo tendit iterum ad monticulum priorem ad metam primam et ibidem terminantur. A határjárásnál megjelent szomszédok: Lengend-i István, Chán-i Márton, Bernadfalva-i Kelemen, Bernadfalva-i Péter, MendSzent-i Kopaz Mihály és Ambrus, Fizy-i Mihály, Baxa-i oBálint, Radván-i Mihály, Zathal-i Péter, Mátyás és István. kLA szepesi káptalan 18. századi egyszerű másolata.

Tartalomgazda