DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85048

DL-DF 85048
Keltezés 1472-12-31
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 119
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta quarto die festi Innocentum martirum. Balázs prépost és a Lelez-i Szent Keresztről nevezett konvent jelenti Mátyás királynak (Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc.), hogy országbírája: Bathor-i István comes 1472. december 22.-i parancsában (366. sz.) elrendelt tanuvallatást Zend-i Pál és Lazthocz-i Simon királyi emberek, Antal presbiter, succaentor, hites személy jelenlétében foganatosították és miután Zend-i Pál a kihallgatott abaujmegyei (Abawywariensis) tanuk vallomásaiból megállapitotta, hogy a hatalmaskodás úgy történt meg, amint azt bepanaszolták, illetve amint azt a mandátum tartalmazza, Lathocz-i Simon, a másik királyi ember, a parancsban szereplő hatalmaskodókat Raska és Malcza falvakban bírt részeikbúl a panaszosok ellenében a királyi jelenlét elé Vízkereszt nyolcadjára (jan. 13.) perbehívták. Hátlapján: Pro A Graegorius de Kamyathy cum Jazo. sz.) Papír, zárópecsét helyével. (280.)

Tartalomgazda